ICD 10 - การจำแนกประเภทโรคระหว่างประเทศฉบับที่ 10

ดัชนีตามตัวอักษรของการวินิจฉัย ICD-10

ค้นหาใน MKB-10

ค้นหาตามข้อความ:

ค้นหาโดยรหัส ICD 10:

ค้นหา ตัวอักษร

ในรัสเซียการ จัดประเภทโรคระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 ( ICD-10 ) ได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารด้านกฎระเบียบเดียวในการระบุอุบัติการณ์สาเหตุของการโทรศัพท์สาธารณะไปยังสถาบันทางการแพทย์ของทุกแผนกสาเหตุของการเสียชีวิต

ICD-10 ถูก นำเข้าสู่การปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพทั่วทั้งอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2542 ตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 №170

การเปิดตัวการแก้ไขใหม่ ( ICD-11 ) มีการวางแผนไว้สำหรับปีพ. ศ.