ICD 10 - การจำแนกประเภทโรคระหว่างประเทศฉบับที่ 10

รหัสสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ (U00-U89)

ค้นหาใน MKB-10

ค้นหาตามข้อความ:

ค้นหาโดยรหัส ICD 10:

ค้นหา ตัวอักษร

ชั้นเรียน ICD-10

 1. บางโรคติดเชื้อและโรคพยาธิ
 2. เนื้องอก
 3. โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับกลไกภูมิคุ้มกัน
 4. โรคของระบบ ENDOCRINE ความไม่สมดุลของอาหารและความไม่แน่นอนของการแลกเปลี่ยนสาร
 5. ความผิดปกติทางจิตและความผิดปกติในการปฏิบัติ
 6. โรคของระบบสืบพันธุ์
 7. โรคตาและอุปกรณ์เสริม
 8. โรคหูและกระบองกระแยก
 9. โรคระบบไหลเวียนโลหิต
 10. โรคทางเดินหายใจ
 11. โรคกระดูกพรุน
 12. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
 13. โรคของระบบกระดูกและมดลูก
 14. โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 15. การตั้งครรภคลอดและช่วงหลังคลอด
 16. เงื่อนไขแยกต่างหากที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการปลูกปัสสาวะ
 17. ANOMALIES กระดูก [โรคพัฒนาการ], DEFORMATIONS และ CHROMOSOMAL DISRENDERS
 18. อาการสัญญาณและคำจำกัดความจากนอร์มที่ระบุในระหว่างการวิจัยทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุไว้ในสารประกอบอื่น
 19. การได้รับบาดเจ็บการเป็นพิษและผลกระทบอื่น ๆ จากการสัมผัสกับสาเหตุภายนอก
 20. สาเหตุภายนอกของความชุกชุมและความเยือกเย็น
 21. ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชากรและการรักษาในสถาบันสุขภาพ.
 22. รหัสเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

ในรัสเซียการ จัดประเภทโรคระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 ( ICD-10 ) ได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารด้านกฎระเบียบเดียวในการระบุอุบัติการณ์สาเหตุของการโทรศัพท์สาธารณะไปยังสถาบันทางการแพทย์ของทุกแผนกสาเหตุของการเสียชีวิต

ICD-10 ถูก นำเข้าสู่การปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพทั่วทั้งอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2542 ตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 №170

การเปิดตัวการแก้ไขใหม่ ( ICD-11 ) มีการวางแผนไว้สำหรับปีพ. ศ.