ICD 10 - การจำแนกประเภทโรคที่เกี่ยวกับการแก้ไขครั้งที่ 10

ศัพท์บัญญัติของสัณฐานวิทยาของเนื้องอก

M800 Neoplasms ของ NDU
M8000 / 0 ภาวะเป็นนิสัยที่ไม่เป็นพิษ
M8000 / 1 ภาวะถุงน้ำคร่ำซึ่งไม่ได้นิยามว่าเป็นความรู้สึกอ่อนโยนหรือร้ายแรง
เนื้องอกมะเร็ง M8000 / 3
M8000 / 6 เนื้องอกในระบบทางเดินปัสสาวะ
เซลล์เนื้องอก M8001 / 0 เนื้องอกเป็นพิษ
M8001 / 1 เซลล์เนื้องอกที่ไม่ได้ระบุว่าอ่อนโยนหรือเป็นมะเร็ง
M8001 / 3 Tumoral เซลล์มะเร็ง
เนื้องอกมะเร็งขนาดเล็กของ M8002 / 3
M8003 / 3 มะเร็งที่ร้ายแรง
M8004 / 3 เนื้องอกที่เป็นมะเร็งของแกนหมุน

M801-M804 เนื้องอกเยื่อบุผิวของ BDU
M8010 / 0 เนื้องอกของเยื่อบุผิวเป็นพิษ
M8010 / 2 มะเร็งในแหล่งกำเนิด
M8010 / 3 มะเร็งของ BDU
M8010 / 6 มะเร็งแพร่กระจายระยะลุกลาม
M8011 / 0 Epithelioma ของอ่อนโยน
M8011 / 3 มะเร็งวิทยา epithelioma
M8012 / 3 มะเร็งขนาดใหญ่ของ BDU
M8020 / 3 มะเร็งที่ไม่แตกต่างกันของ NOS
มะเร็ง Anaplastic M8021 / 3
โรคมะเร็ง Pleomorphic M8022 / 3
เซลล์มะเร็งยักษ์และเซลล์แกนหมุน M8030 / 3
M8031 / 3 มะเร็งเซลล์ยักษ์
M8032 / 3 มะเร็งเต้านม
M8033 / 3 มะเร็งปากมดลูก
M8034 / 3 มะเร็งเซลล์ Polygonal
M8040 / 1 เนื้องอก
M8041 / 3 มะเร็งเซลล์ขนาดเล็กของ BDU
M8042 / 3 มะเร็งรังไข่ ( C34.- )
M8043 / 3 มะเร็งเซลล์ขนาดเล็กของแกนหมุน ( C34.- )
M8044 / 3 มะเร็งเซลล์ขนาดเล็กระหว่างเซลล์ ( C34.- )
M8045 / 3 มะเร็งเซลล์ขนาดเล็ก ( C34.- )

M805-M808 เนื้องอกเซลล์ Plane
M8050 / 0 Papilloma ของ BDU (ยกเว้น papilloma ของกระเพาะปัสสาวะ M8120 / 1)
M8050 / 2 มะเร็งปัสสาวะในสถานที่
M8050 / 3 Papillary Cancer
M8051 / 0 Warty [มนุษย์หมาป่า] papilloma
M8051 / 3 โรคมะเร็ง Warty [verrucous] ของ BDU
M8052 / 0 เซลล์ก้นหอย papilloma
M8052 / 3 มะเร็งเซลล์พยาธิปากแมว
M8053 / 0 papilloma ฤInษี
M8060 / 0 Papillomatosis
M8070 / 2 มะเร็งเซลล์ Squamous ใน situ
มะเร็งเซลล์ Squamous M8070 / 3
M8070 / 6 มะเร็งเซลล์ริดสีดวงทวาร
M8071 / 3 มะเร็งเซลล์สลาฟมา
M8072 / 3 มะเร็งเซลล์เม็ดเลือดเซลลูโลสที่ไม่ใช่ corneum
M8073 / 3 มะเร็งเซลล์สลาม่าของเซลล์ตัวอ่อน
M8074 / 3 มะเร็งเซลล์สลามิเนียมของเซลล์แกนหมุน
M8075 / 3 มะเร็งเซลล์ฝ้าของ adenoid
M8076 / 2 มะเร็งเซลล์พลาสมาในบริเวณที่มีการบุกรุกที่สงสัยว่าเป็นเนื้อเยื่อ ( D06.- )
M8076 / 3 มะเร็งเซลล์ Squamous microinvasive ( C53.- )
M8077 / 2 เนื้องอกในช่องท้องในระดับ III ของปากมดลูกช่องคลอดและช่องคลอด
M8080 / 2 Erythroplasia ของ Keira ( D07.4 )
M8081 / 2 โรคของ Bowen
M8082 / 3 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

M809-M811 เนื้องอกเซลล์ต้นแบบ
M8090 / 1 เนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิด ( D48.5 )
M8090 / 3 มะเร็งเซลล์ต้นกำเนิดของ BDU ( C44.- )
M8091 / 3 มะเร็งเซลล์รากฐานหลายเซลล์ ( C44.- )
M8092 / 3 มะเร็งเซลล์ต้นกำเนิด scleroderm เหมือน ( C44.- )
M8093 / 3 มะเร็งเซลล์ต้นกำเนิด fibroepithelial ( C44.- )
M8094 / 3 มะเร็งเซลล์ ต้นขา ( C44.- )
M8095 / 3 มะเร็ง เยื่อเมธา ( C44.- )
M8096 / 0 เยื่อ หุ้มสมองภายในของ Yadasson ( D23.- )
M8100 / 0 Trichoepithelioma ( D23.- )
M8101 / 0 Trichophalliculoma ( D23.- )
M8102 / 0 Tricholemoma ( D23.- )
M8110 / 0 Pilomatrixoma [เนื้องอกของเส้นผม] BDU ( D23.- )
M8110 / 3 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (มะเร็งเม็ดเลือด ขาว ) ( C44.- )

M812-M813 papillomas เซลล์เปลี่ยนแปลงและมะเร็ง
M8120 / 0 เซลล์ต่อม papilloma ของ BDI
M8120 / 1 uillitelial papilloma
M8120 / 2 มะเร็งเซลล์ในระยะเริ่มต้น
M8120 / 3 มะเร็งปลูกถ่ายเซลล์
M8121 / 0 Papilloma Schneider
M8121 / 1 papilloma เซลล์เปลี่ยนถ่าย
มะเร็งของ Schneider M8121 / 3
M8122 / 3 มะเร็งเซลล์เปลี่ยนผ่านของแกนหมุน
M8123 / 3 มะเร็งเซลล์ต้นกำเนิด ( C21.1 )
M8124 / 3 มะเร็งโคลนมะเร็ง ( C21 )
M8130 / 3 โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดพาสเวิร์ด

M814-M838 Adenomas และ adenocarcinomas
M8140 / 0 BDU adenoma
M8140 / 1 หลอดเลือดแดงที่เกี่ยวกับหลอดลมของ OBD ( D38.1 )
M8140 / มะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งในคน
M8140 / 3 มะเร็งเต้านมของ BDU
M8140 / 6 มะเร็งต่อมลูกหมากโตของ NCD
M8141 / 3 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Scirrhous adenocarcinoma
M8142 / 3 Linitis พลาสติก [Linitis plastica] ( C16.- )
M8143 / 3 มะเร็งผิวหนังในตับ
M8144 / 3 มะเร็งลำไส้ใหญ่ในลำไส้ ( C16.- )
M8145 / 3 มะเร็งกระจาย ( C16.- )
M8146 / 0 monomorphic adenoma
M8147 / 0 เซลล์ ประสาทส่วนกลาง ( D11.- )
M8147 / 3 มะเร็ง ท่อปัสสาวะ เซลล์ต้นกำเนิด ( C07.- , C08.- )
M8150 / 0 Ostrovokletochnaya adenoma ( D13.7 )
M8150 / 3 มะเร็งเซลล์นอกเซลล์ ( C25.4 )
M8151 / 0 Insulinoma ของ BDU ( D13.7 )
M8151 / 3 โรคมะเร็งที่เป็นมะเร็ง ( C25.4 )
M8152 / 0 Glucagon BDU ( D13.7 )
M8152 / 3 มะเร็ง กลูคาร์ตัส ( C25.4 )
M8153 / 1 Gastrinoma BDU
M8153 / 3 gastrinoma มะเร็ง
M8154 / 3 เนื้องอกชนิดเซลล์ เกาะและต่อมไร้ท่อ ( C25.- )
M8155 / 3 Wycombe
M8160 / 0 ท่อเหลืองท่อ น้ำนม ( D13.4 , D13.5 )
M8160 / 3 Cholangiocarcinoma ( C22.1 )
M8161 / 0 ท่อน้ำดีซีสเตราโนมา
M8161 / 3 มะเร็งท่อน้ำดีของท่อน้ำดี
M8162 / 3 เนื้องอก Klatskin ( C22.1 )
M8170 / 0 เซลล์มะเร็งตับ ( D13.4 )
M8170 / 3 มะเร็ง เต้านม ของ OBD ( C22.0 )
M8171 / 3 เนื้องอกมะเร็งเต้านม fibrolamellar ( C22.0 )
M8180 / 3 โรคมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งเซลล์ตับ ( C22.0 )
M8190 / 0 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Trabecular adenoma
M8190 / 3 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Trabecular
M8191 / 0 ทารกแรกเกิดของทารกในครรภ์
M8200 / 0 Eccrine Dermal Cylinder ( D23.- )
M8200 / 3 มะเร็ง Adenokistozny
M8201 / 3 Cribriform Cancer
M8202 / 0 มะเร็งต่อม ไทรอยด์ ( D13.7 )
M8210 / 0 Polypropylene adenomatous ของ BDI
M8210 / 2 มะเร็งเยื่อหุ้มปอดในแหล่งกำเนิดใน polypropylene adenomatous
M8210 / 3 มะเร็งใน adenomatous polyp
M8211 / 0 หลอดที่เป็นเส้นเอ็นของ BDU
M8211 / 3 หลอดมะเร็งตับ adenocarcinoma
M8220 / 0 Polyposis เกี่ยวกับเนื้องอกของลำไส้ใหญ่ ( D12.- )
M8220 / 3 มะเร็งในต่อมน้ำเหลืองของลำไส้ใหญ่ ( C18.- )
M8221 / 0 polyposis เยื่อบุโพรงมดลูก
M8221 / 3 มะเร็งเม็ดเลือดขาวใน polyps ต่อมทอนซิล
M8230 / 3 มะเร็งที่เป็นของแข็งของ BDU
M8231 / 3 โรคมะเร็งเนื้องอก
M8240 / 1 Carcinoid ของภาคผนวกของภาคผนวก (ภาคผนวก) ของ OBD ( D37.3 )
M8240 / 3 Carcinoid ของ OBD (ไม่รวมภาคผนวก) [ภาคผนวก]
M8241 / 1 Carcinoid argentafin bdu
M8241 / 3 Carcinoid เป็นโรคมะเร็งอัณฑะ
M8243 / 3 carcinoid ของเซลล์ ( C18.1 )
M8244 / 3 carcinoid คอมเพล็กซ์
เนื้องอก Adenocarcinoid M8245 / 3
M8246 / 3 โรคมะเร็งทางระบบประสาท
M8247 / 3 มะเร็งจากเซลล์ Merkel ( C44.- )
M8248 / 1 Apoudoma
M8250 / 1 มะเร็งปอด ( D38.1 )
M8250 / 3 มะเร็งปากมดลูก Bronchiol-alveolar ( C34.- )
M8251 / 0 มะเร็งเนื้องอก ( D14.3 )
M8251 / 3 มะเร็ง ท่อน้ำเหลือง ( C34.- )
M8260 / 0 กระเพาะปัสสาวะเนื้องอกของ NDU
M8260 / 3 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองตับจาก BDU
M8261 / 1 เนื้องอก Nodular ของ NOS
M8261 / 2 มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
M8261 / 3 มะเร็งเยื่อหุ้มปอดใน adenoma villous
M8262 / 3 มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการสูดดม
M8263 / 0 เส้นใย Tubular-villus ของ BDU
M8263 / 2 มะเร็งเม็ดเลือดขาวในที่เกิดใน adenoma tubular-villous
M8263 / 3 มะเร็งท่อใน adenoma tubular-villous
M8270 / 0 มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง Chromophobic adenoma ( D35.2 )
M8270 / 3 มะเร็งจากเซลล์ chromophobic ( C75.1 )
M8271 / 0 Prolactinoma ( D35.2 )
M8280 / 0 Acidophilic adenoma ( D35.2 )
M8280 / 3 มะเร็งจากเซลล์ acidophilic ( C75.1 )
M8281 / 0 acidophilic-basophilic adenoma ผสม ( D35.2 )
M8281 / 3 โรค กรดอะซิติกดิบ - เบสฟิวลิก ( C75.1 )
M8290 / 0 Oxifil adenoma
M8290 / 3 มะเร็งเต้านมในออกซิเจน
M8300 / 0 มะเร็ง ท่อน้ำเหลือง ( D35.2 )
M8300 / 3 มะเร็งจากเซลล์ basophilic ( C75.1 )
M8310 / 0 เซลล์เนื้องอกที่ชัดเจน
M8310 / 3 มะเร็งเซลล์ที่ชัดเจน
M8311 / 1 เนื้องอก hyperfunctional
M8312 / 3 มะเร็งไตเรื้อรัง ( C64 )
M8313 / 0 ล้างเซลล์ adenofibroma
M8314 / 3 มะเร็งที่ทำ หน้าที่เป็น ไขมัน ( C50.- )
M8315 / 3 มะเร็ง หลั่ง Glycogen ( C50.- )
M8320 / 3 มะเร็งเซลลูล่า
M8321 / 0 เนื้องอกจากเซลล์หลัก ( D35.1 )
M8322 / 0 เนื้องอกที่เป็นเซลล์น้ำ ( D35.1 )
M8322 / 3 มะเร็ง ท่อน้ำตา เซลล์ เนื้อเยื่ออ่อน ( C75.0 )
M8323 / 0 เซลล์เนื้องอกชนิดผสม
M8323 / 3 เนื้องอกชนิดเซลล์ผสม
M8324 / 0 Lipadenoma
M8330 / 0 เนื้องอกต่อรูขุมขน ( D34 )
M8330 / 3 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองจาก คอลลาเจน ของ OBD ( C73 )
M8331 / 3 มะเร็งเม็ดเลือดแตกต่างกันอย่างมาก ( C73 )
M8332 / 3 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองจากต่อมน้ำเหลือง ( C73 )
M8333 / 0 มะเร็งต่อมขนาดเล็ก ( D34 )
M8334 / 0 macrophollicular adenoma ( D34 )
M8340 / 3 มะเร็งปากมดลูกรูป ไข่ ( C73 )
M8350 / 3 มะเร็งเต้านมแบบไม่หุ้มห่อหุ้ม ( C73 )
M8360 / 1 polyendocrine adenomatosis
M8361 / 1 เนื้องอก Yuxtaglomerular ( D41.0 )
M8370 / 0 ต่อมหมวกไตต่อมหมวกไต ( D35.0 )
M8370 / 3 มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง ( C74.0 )
M8371 / 0 เปลือกนอกต่อมหมวกไตของเซลล์ต่อมหมวกไต ( D35.0 )
M8372 / 0 ต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตรุ่นที่มีเม็ดสีสูง ( D35.0 )
M8373 / 0 ต่อมหมวกไตของต่อมหมวกไต adrenoma ( D35.0 )
M8374 / 0 ต่อมเนื้องอกต่อมหมวกไตของต่อมหมวกไต ( D35.0 )
M8375 / 0 ต่อมหมวกไต adrenocortical adrenocortical ( D35.0 )
M8380 / 0 หลอดเลือดดำ Endometrioid ของ OBD ( D27 )
M8380 / 1 เยื่อบุโพรงมดลูก Endometrioid adenoma ( D39.1 )
M8380 / 3 มะเร็งเยื่อหุ้มปอด Endometrioid ( C56 )
M8381 / 0 Endethrioid adenofibroma ของ OBD ( D27 )
M8381 / 1 เยื่อบุโพรงมดลูก Endometrioid adenofibroma ของโรคมะเร็งในชายแดน ( D39.1 )
M8381 / 3 Endometrioid adenofibroma มะเร็ง ( C56 )

M839-M842 เนื้องอกของส่วนต่อท้ายของผิวหนัง
M8390 / 0 เยื่อบุส่วนตึงของผิวหนัง ( D23.- )
M8390 / 3 โรคมะเร็งของส่วนต่อเติมของผิวหนัง ( C44.- )
M8400 / 0 เหง้า adenoma ( D23.- )
M8400 / 1 ต่อม บวม ของ NBU ( D48.5 )
M8400 / 3 มะเร็งต่อมเหงื่อ ( C44.- )
M8401 / 0 Apocrine adenoma
M8401 / 3 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Apocrine
M8402 / 0 Acrospiroma จากภายนอก ( D23.- )
M8403 / 0 Escherichia spiradenoma ( D23.- )
M8404 / 0 ภาวะน้ำลายแข็ง ( D23.- )
M8405 / 0 Papillary hydradenoma ( D23.- )
M8406 / 0 Papillary Syringoadenoma ( D23.- )
M8407 / 0 Syringoma BDU ( D23.- )
M8408 / 0 Eccrine papillary adenoma ( D23.- )
M8410 / 0 เนื้องอกของต่อมไขมัน ( D23.- )
M8410 / 3 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ( C44.- )
M8420 / 0 เนื้องอกของต่อมน้ำกำมะถัน ( D23.2 )
M8420 / 3 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ( C44.2 )

M843 เนื้องอก Mucospidermoid
M8430 / 1 เนื้องอก Mucoepidermoid
M8430 / 3 มะเร็ง Mucoepidermoid

M844-M849 พังผืดไส้ติเจนและซีรัมเนื้องอก
M8440 / 0 Cystadenoma ของ BDU
M8440 / 3 Cystadenocarcinoma ของ OBD
M8441 / 0 Cystadenoma ซีรัมของ OBD ( D27 )
M8441 / 3 Cystadenocarcinoma Serous ของ OBD ( C56 )
M8442 / 3 Serum cystadenoma ของมะเร็งในชายแดน ( C56 )
M8450 / 0 Papillary cystadenoma จาก OBD ( D27 )
M8450 / 3 papillary cystadenocarcinoma ของ OBD ( C56 )
M8451 / 3 กระเพาะปัสสาวะริดสีดวงทวารของโรคมะเร็งชายแดน ( C56 )
M8452 / 1 เนื้องอกในปัสสาวะ papillary cystic tumor ( D37.7 )
M8460 / 0 ตับปากถุงน้ำดีซีสตาเดนโดมาของ OBD ( D27 )
M8460 / 3 ตับถุงน้ำดีซีรพีต ( C56 )
M8461 / 0 ตับอักเสบเรื้อรัง ( D27 )
M8461 / 3 มะเร็งตับอุ้มแบบซีรั่ม ( C56 )
M8462 / 3 ซีสตาเดนโนโมนซีรัมเกี่ยวกับเส้นโลหิตในเส้นเลือดดำ ( C56 )
M8470 / 0 Mucinous cystadenoma ของ OBD ( D27 )
M8470 / 3 Mucinous cystadenocarcinoma ของ OBD ( C56 )
M8471 / 0 papillary mucinous cystadenoma จาก OBD ( D27 )
M8471 / 3 papillary mucinous cystadenocarcinoma ( C56 )
M8472 / 3 Mucinous cystadenoma ของมะเร็งในชายแดน ( C56 )
M8473 / 3 papillary mucinous cystadenoma ของมะเร็งในชายแดน ( C56 )
M8480 / 0 Mucinous adenoma
M8480 / 3 มะเร็งต่อมน้ำลาย Mucinous adenocarcinoma
M8480 / 6 Peritoneal pseudomixoma ( C78.6 )
M8481 / 3 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ผลิตเมือก
M8490 / 3 มะเร็งเซลล์คล้ายวงแหวน
M8490 / 6 มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดแพร่กระจาย

M850-M854 เนื้องอก Protovkovye, lobular และ medullary
M8500 / 2 การกรอง non-filtrtering ภายในของ BDU
M8500 / 3 การแทรกซึมมะเร็ง ป้องกัน ( C50.- )
M8501 / 2 มะเร็งนอกคอมดลูกไม่แทรกซึม ( D05.- )
M8501 / 3 โรคมะเร็งท่อปัสสาวะของ OBD ( C50.- )
M8502 / 3 มะเร็งเต้านมใน วัยเยาว์ ( C50.- )
M8503 / 0 papilloma ในกระแส
M8503 / 2 ไม่แทรกซึมเข้าไปในกระแสเลือดไหลเวียนของ โพรง ปากมดลูก ( D05.- )
M8503 / 3 มะเร็งปากมดลูกปากมดลูกด้วยการบุกรุก ( C50.- )
M8504 / 0 ถุงน้ำคร่ำหนองในถุงน้ำคร่ำ Intracystic papillary adenoma
M8504 / 2 มะเร็งนอกเนื้อเยื่อ nonfiltering
มะเร็งปากมดลูก M8504 / 3 ของ BDU
M8505 / 0 papillomatosis ในกระแสเลือด
M8506 / 0 เนื้องอกในหัวนม ( D24 )
M8510 / 3 มะเร็งในช่องคลอดของ BDU
M8511 / 3 โรคมะเร็งใน ช่องคลอดที่มี Staphma Amyloid ( C73 )
M8512 / 3 มะเร็งใน ช่องคลอดที่มีลิมโฟซัม โต ( C50.- )
M8520 / 2 มะเร็งเม็ดเลือดขาวในแหล่งกำเนิด ( D05.0 )
M8520 / 3 มะเร็งเต้านมของ BDU ( C50.- )
M8521 / 3 การแทรกซึมของมะเร็ง ท่อ ( C50.- )
M8522 / 2 มะเร็งในกระแสและมะเร็ง lobular ใน situ ( D05.7 )
M8522 / 3 การแทรกซึมของมะเร็งลำไส้และ ทวารหนัก ( C50.- )
M8530 / 3 มะเร็งอักเสบ ( C50.- )
M8540 / 3 Breast Paget's Disease ( C50.- )
M8541 / 3 โรค Paget และการแทรกซึมของมะเร็งเต้านม หลอดเลือด ( C50.- )
M8542 / 3 โรค Paget เป็นโรคนอก (ยกเว้นโรค Paget's (bone))
M8543 / 3 โรค Paget และมะเร็งเต้านมภายในเซลล์ ( C50.- )

M855 Acinar เซลล์เนื้องอก
M8550 / 0 เซลล์ผิวที่เกิดจากเซลล์ประสาท (Acinar-cell adenoma)
M8550 / 1 เซลล์ของเซลล์ Acinar
M8550 / 3 มะเร็งเซลล์ Acinar

M856-M858 Complex epithelial neoplasms
M8560 / 3 มะเร็งเต้านม - squamous
M8561 / 0 Adenolymphoma ( D11.- )
M8562 / 3 มะเร็งเยื่อบุผิว - เยื่อหุ้มปอด
M8570 / 3 มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งเม็ดเลือดขาว M8571 / 3 กับกระดูกอ่อนและกระดูกเมทัพเลเซีย
M8572 / 3 มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
M8573 / 3 มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกด้วย apocrine metaplasia
M8580 / 0 ทิโมธีอ่อนโยน ( D15.0 )
M8580 / 3 โรคมะเร็ง Timoma ( C37 )

M859-M867 เนื้องอกเฉพาะของอวัยวะสืบพันธุ์
M8590 / 1 เนื้องอกทางเพศสัมพันธ์
M8600 / 0 Tekoma ของ BDU ( D27 )
M8600 / 3 มะเร็ง Tecoma ( C56 )
M8601 / 0 Tecoma luteal ( D27 )
M8602 / 0 เนื้องอก Sclerosis ของ Stroma ( D27 )
M8610 / 0 Luteo BDU ( D27 )
M8620 / 1 เนื้องอกเม็ดเซลล์ของ OCD ( D39.1 )
M8620 / 3 เนื้องอกชนิดร้ายของเซลล์เม็ดเลือดร้าย ( C56 )
M8621 / 1 เนื้องอก เม็ดเม็ดเล็ก ( D39.1 )
M8622 / 1 เนื้องอกใน เม็ดเลือดลำไส้ ของ OCD ( D39.1 )
M8623 / 1 เนื้องอกที่มีถุงน่องทางเพศ ( D39.1 )
M8630 / 0 Androblastoma อ่อนโยน
M8630 / 1 Androblastoma BDU
M8630 / 3 มะเร็ง Androblastoma
M8631 / 0 เนื้องอกจากเซลล์ของ Sertoli-Leydig
M8632 / 1 Gynadroblastoma ( D39.1 )
M8640 / 0 เซลล์เนื้องอก Sertoli
M8640 / 3 มะเร็งเซลล์ Sertoli ( C62.- )
M8641 / 0 เนื้องอกจากเซลล์ Sertoli ที่มีการสะสมของไขมัน ( D27 )
M8650 / 0 เนื้องอกที่อ่อนโยนจากเซลล์ Leydig ( D29.2 )
M8650 / 1 เนื้องอกจากเซลล์ Leydig ของ NDU ( D40.1 )
M8650 / 3 เนื้องอกที่เป็นมะเร็งจากเซลล์ Leydig ( C62.- )
M8660 / 0 เนื้องอกเซลล์ Hylulus ( D27 )
M8670 / 0 เนื้องอกของเซลล์ไขมันของรังไข่ ( D27 )
M8671 / 0 เนื้องอกต่อมหมวกไต [รัง]

M868-M871 เนื้องอกอัมพาตและเนื้องอก glomus
M8680 / 1 Paraganglioma BDU
M8680 / 3 พยาธิปากมดลูก
M8681 / 1 อาการอ่อนแอทางสายตา
M8682 / 1 paragampathetic paraganglioma
M8683 / 0 Gangliocytic paraganglioma ( D13.2 )
M8690 / 1 เนื้องอกของคอหอย ( D44.7 )
M8691 / 1 เนื้องอกของเส้นเลือด aortic glomus ( D44.7 )
M8692 / 1 เนื้องอก carotid glomus ( D44.6 )
M8693 / 1 extraagrenal paraganglioma ของ BDU
M8693 / 3 extraagrenal paraganglioma มะเร็ง
M 8700/0 Pheochromocytoma BDU ( D35.0 )
M8700 / 3 มะเร็ง เต้านม ( C74.1 )
M8710 / 3 Glomangiosarcoma
M8711 / 0 เนื้องอก Glomus
M8712 / 0 Glomangioma
M8713 / 0 Glomangiomyoma

M872-M879 Nevi และเมลาโนมา
M8720 / 0 เอ็นหัวนมของ BDU ( D22.- )
M8720 / 2 Melanoma in situ ( D03.- )
M8720 / 3 มะเร็งผิวหนังที่เป็นเนื้องอกของ BDU
M8721 / 3 เนื้องอกสำคัญ ( C43.- )
M8722 / 0 เซลล์กระดิ่ง ( D22.- )
M8722 / 3 เซลลูโลสเซลลูโลส ( C43.- )
M8723 / 0 Halonevous ( D22.- )
M8723 / 3 การถดถอยของ melanoma มะเร็ง ( C43.- )
M8724 / 0 มีไขสันหลังกาของจมูก ( D22.3 )
M8725 / 0 Neuronevus ( D22.- )
M8726 / 0 ยุงเซลล์ยักษ์ ( D31.4 )
M8727 / 0 เอ็นเดนนิส ( D22.- )
M8730 / 0 เอ็นไม่มีสี ( D22.- )
M8730 / 3 Amelonotic [pigmentless] melanoma ( C43.- )
M8740 / 0 เส้นขอบ BDU ( D22.- )
M8740 / 3 Melanoma มะเร็งในเนื้องอกชายแดน ( C43.- )
M8741 / 2 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (precancerous melanosis) ของ OCD ( D03.- )
M8741 / 3 มะเร็งในเม็ดโลหิตที่มี ภาวะน้ำตาลในเม็ดโลหิต ( C43.- )
M8742 / 2 รอยโรคเมลามีนของ Hutchinson BDU ( D03.- )
M8742 / 3 มะเร็งผิวหนังที่มีรอยแผลเป็นจากเมลานิเทอร์ของฮัทชินสัน ( C43.- )
M8743 / 3 มะเร็งผิวหนังตามผิวหนัง ( C43.- )
M8744 / 3 อัลคาไลน์มะเร็งเนื้องอกเฉียบพลัน ( C43.- )
M8745 / 3 เนื้องอก Desmoplastic ของมะเร็ง ( C43.- )
M8750 / 0 อาการทางเดินปัสสาวะในผิวหนัง ( D22.- )
M8760 / 0 ไขสันหลังู ( D22.- )
M8761 / 1 หลอดเอ็นเนอร์ยีรูดอลเอ็นเนอร์ยี ( D48.5 )
M8761/3 Злокачественная меланома в гигантском пигментном невусе ( C43.- )
M8770/0 Эпителиоидный и веретеноклеточный невус ( D22.- )
M8770/3 Смешанная эпителиоидно-веретеноклеточная меланома
M8771/0 Эпителиоидно-клеточный невус ( D22.- )
M8771/3 Эпителиоидно-клеточная меланома
M8772/0 Веретеноклеточный невус ( D22.- )
M8772/3 Веретеноклеточная меланома БДУ
M8773/3 Веретеноклеточная меланома типа А ( C69.4 )
M8774/3 Веретеноклеточная меланома типа В ( C69.4 )
M8780/0 Голубой невус БДУ ( D22.- )
M8780/3 Голубой невус злокачественный ( C43.- )
M8790/0 Клеточный голубой невус ( D22.- )

M880 Опухоли и саркомы мягких тканей БДУ
M8800/0 Опухоль мягких тканей доброкачественная
M8800/3 Саркома БДУ
M8800/6 Саркоматоз БДУ
M8801/3 Веретеноклеточная саркома
M8802/3 Гигантоклеточная саркома (исключая кости M9250/3)
M8803/3 Мелкоклеточная саркома
M8804/3 Эпителиоидная саркома

M881-M883 Фиброматозные новообразования
M8810/0 Фиброма БДУ
M8810/3 Фибросаркома БДУ
M8811/0 Фибромиксома
M8811/3 Фибромиксосаркома
M8812/0 Периостальная фиброма ( D16.- )
M8812/3 Периостальная фибросаркома ( C40.- , C41.- )
M8813/0 Фасциальная фиброма
M8813/3 Фасциальная фибросаркома
M8814/3 Детская фибросаркома
M8820/0 Эластофиброма
M8821/1 Агрессивный фиброматоз
M8822/1 Абдоминальный фиброматоз
M8823/1 Десмопластическая фиброма
M8824/1 Миофиброматоз
M8830/0 Фиброзная гистиоцитома БДУ
M8830/1 Атипичная фиброзная гистиоцитома
M8830/3 Фиброзная гистиоцитома злокачественная
M8832/0 Дерматофиброма БДУ ( D23.- )
M8832/3 Дерматофибросаркома БДУ ( C44.- )
M8833/3 Пигментная дерматофибросаркома выбухающая

M884 Миксоматозные новообразования
M8840/0 Миксома БДУ
M8840/3 Миксосаркома
M8841/1 Ангиомиксома

M885-M888 Липоматозные новообразования
M8850/0 Липома БДУ ( D17.- )
M8850/3 Липосаркома БДУ
M8851/0 Фибролипома ( D17.- )
M8851/3 Липосаркома высокодифференцированная
M8852/0 Фибромиксолипома ( D17.- )
M8852/3 Миксоидная липосаркома
M8853/3 Круглоклеточная липосаркома
M8854/0 Плеоморфная липома ( D17.- )
M8854/3 Плеоморфная липосаркома
M8855/3 Смешанная липосаркома
M8856/0 Межмышечная липома ( D17.- )
M8857/0 Веретеноклеточная липома ( D17.- )
M8858/3 Липосаркома слабодифференцированная
M8860/0 Ангиомиолипома ( D17.- )
M8861/0 Ангиолипома БДУ ( D17.- )
M8870/0 Миелолипома ( D17.- )
M8880/0 Гибернома ( D17.- )
M8881/0 Липобластоматоз ( D17.- )

M889-M892 Миоматозные новообразования
M8890/0 Лейомиома БДУ
M8890/1 Лейомиоматоз БДУ
M8890/3 Лейомиосаркома БДУ
M8891/0 Эпителиоидная лейомиома
M8891/3 Эпителиоидная лейомиосаркома
M8892/0 Клеточная лейомиома
M8893/0 Причудливая лейомиома
M8894/0 Ангиомиома
M8894/3 Ангиомиосаркома
M8895/0 Миома
M8895/3 Миосаркома
M8896/3 Слизистая лейомиосаркома
M8897/1 Гладкомышечная опухоль БДУ
M8900/0 Рабдомиома БДУ
M8900/3 Рабдомиосаркома БДУ
M8901/3 Плеоморфная рабдомиосаркома
M8902/3 Рабдомиосаркома смешанного типа
M8903/0 Фетальная рабдомиома
M8904/0 Зрелая рабдомиома
M8910/3 Эмбриональная рабдомиосаркома
M8920/3 Альвеолярная рабдомиосаркома

M893-M899 Сложные смешанные и стромальные новообразования
M8930/0 Эндометриальный стромальный узел ( D26.1 )
M8930/3 Эндометриальная стромальная саркома ( C54.- )
M8931/1 Эндолимфатический стромальный миоз ( D39.0 )
M8932/0 Аденомиома
M8933/3 Аденосаркома
M8940/0 Плеоморфная аденома
M8940/3 Злокачественная смешанная опухоль БДУ
M8941/3 Рак в плеоморфной аденоме (C07, C08.- )
M8950/3 Мюллеровская смешанная опухоль ( C54.- )
M8951/3 Мезодермальная смешанная опухоль
M8960/1 Мезобластная нефрома
M8960/3 Нефробластома БДУ ( C64 )
M8963/3 Рабдоидная саркома
M8964/3 Светлоклеточная саркома почки ( C64 )
M8970/3 Гепатобластома ( C22.0 )
M8971/3 Панкреатобластома ( C25.- )
M8972/3 Легочная бластома ( C34.- )
M8980/3 Карциносаркома БДУ
M8981/3 Карциносаркома эмбриональная
M8982/0 Миоэпителиома
M8990/0 Мезенхимома доброкачественная
M8990/1 Мезенхимома БДУ
M8990/3 Мезенхимома злокачественная
M8991/3 Эмбриональная саркома

M900-M903 Фиброэпителиальные новообразования
M9000/0 Опухоль Бреннера БДУ ( D27 )
M9000/1 Опухоль Бреннера пограничной злокачественности ( D39.1 )
M9000/3 Опухоль Бреннера злокачественная ( C56 )
M9010/0 Фиброаденома БДУ ( D24 )
M9011/0 Интраканаликулярная фиброаденома ( D24 )
M9012/0 Периканаликулярная фиброаденома ( D24 )
M9013/0 Аденофиброма БДУ ( D27 )
M9014/0 Серозная аденофиброма ( D27 )
M9015/0 Муцинозная аденофиброма ( D27 )
M9016/0 Гигантская фиброаденома ( D24 )
M9020/0 Филлоидная [листовидная] опухоль доброкачественная ( D24 )
M9020/1 Филлоидная [листовидная] опухоль БДУ ( D48.6 )
M9020/3 Филлоидная [листовидная] опухоль злокачественная ( C50.- )
M9030/0 Ювенильная фиброаденома ( D24 )

M904 Синовиальноподобные новообразования
M9040/0 Синовиома доброкачественная
M9040/3 Синовиальная саркома БДУ
M9041/3 Синовиальная саркома веретеноклеточная
M9042/3 Синовиальная саркома эпителиоидно-клеточная
M9043/3 Синовиальная саркома двухфазная
M9044/3 Светлоклеточная саркома (за исключением почечной M8964/3)

M905 Мезотелиальные новообразования
M9050/0 Мезотелиома доброкачественная ( D19.- )
M9050/3 Мезотелиома злокачественная ( C45.- )
M9051/0 Фиброзная мезотелиома доброкачественная ( D19.- )
M9051/3 Фиброзная мезотелиома злокачественная ( C45.- )
M9052/0 Эпителиоидная мезотелиома доброкачественная ( D19.- )
M9052/3 Эпителиоидная мезотелиома злокачественная ( C45.- )
M9053/0 Мезотелиома двухфазная доброкачественная ( D19.- )
M9053/3 Мезотелиома двухфазная злокачественная ( C45.- )
M9054/0 Аденоматоидная опухоль БДУ ( D19.- )
M9055/1 Кистозная мезотелиома

M906-M909 Герминогенные [зародышевоклеточные] новообразования
M9060/3 Дисгерминома
M9061/3 Семинома БДУ ( C62.- )
M9062/3 Семинома анапластическая ( C62.- )
M9063/3 Сперматоцитарная семинома ( C62.- )
M9064/3 Герминома
M9070/3 Эмбриональный рак БДУ
M9071/3 Опухоль эндодермального синуса
M9072/3 Полиэмбриома
M9073/1 Гонадобластома
M9080/0 Тератома доброкачественная
M9080/1 Тератома БДУ
M9080/3 Тератома злокачественная БДУ
M9081/3 Тератокарцинома
M9082/3 Злокачественная тератома недифференцированная
M9083/3 Злокачественная тератома промежуточная
M9084/0 Дермоидная киста БДУ
M9084/3 Тератома со злокачественной трансформацией
M9085/3 Смешанная герминогенная [зародышевоклеточная] опухоль
M9090/0 Струма яичника БДУ ( D27 )
M9090/3 Струма яичника злокачественная ( C56 )
M9091/1 Струмальный карциноид ( D39.1 )

M910 Трофобластические новообразования
M9100/0 Пузырный занос БДУ ( O01.9 )
M9100/1 Инвазивный пузырный занос ( D39.2 )
M9100/3 Хориокарцинома БДУ
M9101/3 Хориокарцинома в сочетании с другими зародышевоклеточными элементами
M9102/3 Злокачественная тератома трофобластическая ( C62.- )
M9103/0 Частичный пузырный занос ( O01.1 )
M9104/1 Плацентарная трофобластная опухоль ( D39.2 )

M911 Мезонефромы
M9110/0 Мезонефрома доброкачественная
M9110/1 Мезонефральная опухоль
M9110/3 Мезонефрома злокачественная

M912-M916 Опухоли кровеносных сосудов
M9120/0 Гемангиома БДУ ( D18.0 )
M9120/3 Гемангиосаркома
M9121/0 Кавернозная гемангиома ( D18.0 )
M9122/0 Венозная гемангиома ( D18.0 )
M9123/0 Гроздевидная [рацемозная] гемангиома ( D18.0 )
M9124/3 Саркома из купферовых клеток ( C22.3 )
M9125/0 Эпителиоидная гемангиома ( D18.0 )
M9126/0 Гистиоцитоидная гемангиома ( D18.0 )
M9130/0 Гемангиоэндотелиома доброкачественная ( D18.0 )
M9130/1 Гемангиоэндотелиома БДУ
M9130/3 Гемангиоэндотелиома злокачественная
M9131/0 Капиллярная гемангиома ( D18.0 )
M9132/0 Внутримышечная гемангиома ( D18.0 )
M9133/1 Эпителиоидная гемангиоэндотелиома БДУ
M9133/3 Эпителиоидная гемангиоэндотелиома злокачественная
M9134/1 Внутрисосудистая бронхиально-альвеолярная опухоль ( D38.1 )
M9140/3 Саркома Капоши ( C46.- )
M9141/0 Ангиокератома
M9142/0 Веррукозная гемангиома с ороговением ( D18.0 )
M9150/0 Гемангиоперицитома доброкачественная
M9150/1 Гемангиоперицитома БДУ
M9150/3 Гемангиоперицитома злокачественная
M9160/0 Ангиофиброма БДУ
M9161/1 Гемангиобластома

M917 Опухоли лимфатических сосудов
M9170/0 Лимфангиома БДУ ( D18.1 )
M9170/3 Лимфангиосаркома
M9171/0 Капилярная лимфангиома ( D18.1 )
M9172/0 Кавернозная лимфангиома ( D18.1 )
M9173/0 Кистозная лимфангиома ( D18.1 )
M9174/0 Лимфангиомиома ( D18.1 )
M9174/1 Лимфангиомиоматоз
M9175/0 Гемолимфангиома ( D18.1 )

M918-M924 Костные и хондроматозные новообразования
M9180/0 Остеома БДУ ( D16.- )
M9180/3 Остеосаркома БДУ ( C40.- , C41.- )
M9181/3 Хондробластическая остеосаркома ( C40.- , C41.- )
M9182/3 Фибробластическая остеосаркома ( C40.- , C41.- )
M9183/3 Телеангиэктатическая остеосаркома ( C40.- , C41.- )
M9184/3 Остеосаркома при болезни Педжета костей ( C40.- , C41.- )
M9185/3 Мелкоклеточная остеосаркома ( C40.- , C41.- )
M9190/3 Юкстакортикальная остеосаркома ( C40.- , C41.- )
M9191/0 Остеоидная остеома БДУ ( D16.- )
M9200/0 Остеобластома БДУ ( D16.- )
M9200/1 Агрессивная остеобластома ( D48.0 )
M9210/0 Остеохондрома ( D16.- )
M9210/1 Остеохондроматоз БДУ ( D48.0 )
M9220/0 Хондрома БДУ ( D16.- )
M9220/1 Хондроматоз БДУ
M9220/3 Хондросаркома БДУ ( C40.- , C41.- )
M9221/0 Юкстакортикальная хондрома ( D16.- )
M9221/3 Юкстакортикальная хондросаркома ( C40.- , C41.- )
M9230/0 Хондробластома БДУ ( D16.- )
M9230/3 Хондробластома злокачественная ( C40.- , C41.- )
M9231/3 Слизистая хондросаркома
M9240/3 Мезенхимальная хондросаркома
M9241/0 Хондромиксоидная фиброма ( D16.- )

M925 Гигантоклеточные опухоли
M9250/1 Гигантоклеточная опухоль кости БДУ ( D48.0 )
M9250/3 Гигантоклеточная опухоль кости злокачественная ( C40.- , C41.- )
M9251/1 Гигантоклеточная опухоль мягких тканей БДУ
M9251/3 Злокачественная гигантоклеточная опухоль мягких тканей

M926 Разные костные опухоли
M9260/3 Саркома Юинга ( C40.- , C41.- )
M9261/3 Адамантинома длинных костей ( C40.- )
M9262/0 Оссифицирующая фиброма ( D16.- )

M927-M934 Одонтогенные опухоли
M9270/0 Одонтогенная опухоль доброкачественная ( D16.4 , D16.5 )
M9270/1 Одонтогенная опухоль БДУ ( D48.0 )
M9270/3 Одонтогенная опухоль злокачественная ( C41.0 , C41.1 )
M9271/0 Дентинома ( D16.4 , D16.5 )
M9272/0 Цементома БДУ ( D16.4 , D16.5 )
M9273/0 Цементобластома доброкачественная ( D16.4 , D16.5 )
M9274/0 Цементирующаяся фиброма ( D16.4 , D16.5 )
M9275/0 Гигантоформная цементома ( D16.4 , D16.5 )
M9280/0 Одонтома БДУ ( D16.4 , D16.5 )
M9281/0 Смешанная одонтома ( D16.4 , D16.5 )
M9282/0 Сложная одонтома ( D16.4 , D16.5 )
M9290/0 Амелобластическая фиброодонтома ( D16.4 , D16.5 )
M9290/3 Амелобластическая одонтосаркома ( C41.0 , C41.1 )
M9300/0 Аденоматоидная одонтогенная опухоль ( D16.4 , D16.5 )
M9301/0 Обызвествляющаяся одонтогенная киста ( D16.4 , D16.5 )
M9302/0 Одонтогенная бесцветноклеточная опухоль ( D16.4 , D16.5 )
M9310/0 Амелобластома БДУ ( D16.4 , D16.5 )
M9310/3 Амелобластома злокачественная ( C41.0 , C41.1 )
M9311/0 Одонтоамелобластома ( D16.4 , D16.5 )
M9312/0 Плоскоклеточная одонтогенная опухоль ( D16.4 , D16.5 )
M9320/0 Одонтогенная миксома ( D16.4 , D16.5 )
M9321/0 Центральная одонтогенная фиброма ( D16.4 , D16.5 )
M9322/0 Периферическая одонтогенная фиброма ( D16.4 , D16.5 )
M9330/0 Амелобластическая фиброма ( D16.4 , D16.5 )
M9330/3 Амелобластическая фибросаркома ( C41.0 , C41.1 )
M9340/0 Обызвествленная эпителиальная одонтогенная опухоль ( D16.4 , D16.5 )

M935-M937 Разные опухоли
M9350/1 Краниофарингиома ( D44.3 , D44.4 )
M9360/1 Пинеалома ( D44.5 )
M9361/1 Пинеоцитома ( D44.5 )
M9362/3 Пинеобластома ( C75.3 )
M9363/0 Меланотическая нейроэктодермальная опухоль
M9364/3 Периферическая нейроэктодермальная опухоль
M9370/3 Хордома

M938-M948 Глиомы
M9380/3 Глиома злокачественная ( C71.- )
M9381/3 Глиоматоз мозга ( C71.- )
M9382/3 Смешанная глиома ( C71.- )
M9383/1 Субэпендимальная глиома ( D43.- )
M9384/1 Субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома ( D43.- )
M9390/0 Папиллома хориоидального сплетения БДУ ( D33.0 )
M9390/3 Папиллома хориоидального сплетения злокачественная ( C71.5 )
M9391/3 Эпендимома БДУ ( C71.- )
M9392/3 Эпендимома анапластическая ( C71.- )
M9393/1 Папиллярная эпендимома ( D43.- )
M9394/1 Миксоиднопапиллярная эпендимома ( D43.- )
M9400/3 Астроцитома БДУ ( C71.- )
M9401/3 Астроцитома анапластическая ( C71.- )
M9410/3 Протоплазматическая астроцитома ( C71.- )
M9411/3 Гемистоцитарная астроцитома ( C71.- )
M9420/3 Фибриллярная астроцитома ( C71.- )
M9421/3 Пилоцитарная астроцитома ( C71.- )
M9422/3 Спонгиобластома БДУ ( C71.- )
M9423/3 Спонгиобластома полярная ( C71.- )
M9424/3 Плеоморфная ксантоастроцитома ( C71.- )
M9430/3 Астробластома ( C71.- )
M9440/3 Глиобластома БДУ ( C71.- )
M9441/3 Гигантоклеточная глиобластома ( C71.- )
M9442/3 Глиосаркома ( C71.- )
M9443/3 Примитивная полярная спонгиобластома ( C71.- )
M9450/3 Олигодендроглиома БДУ ( C71.- )
M9451/3 Олигодендроглиома анапластическая ( C71.- )
M9460/3 Олигодендробластома ( C71.- )
M9470/3 Медуллобластома БДУ ( C71.6 )
M9471/3 Десмопластическая медуллобластома ( C71.6 )
M9472/3 Медулломиобластома ( C71.6 )
M9473/3 Примитивная нейроэктодермальная опухоль ( C71.- )
M9480/3 Мозжечковая саркома БДУ ( C71.6 )
M9481/3 Монстроклеточная саркома ( C71.- )

M949-M952 Нейроэпителиоматозные новообразования
M9490/0 Ганглионеврома
M9490/3 Ганглионейробластома
M9491/0 Ганглионейроматоз
M9500/3 Нейробластома БДУ
M9501/3 Медуллоэпителиома БДУ
M9502/3 Тератоидная медуллоэпителиома
M9503/3 Нейроэпителиома БДУ
M9504/3 Спонгионейробластома
M9505/1 Ганглиоглиома
M9506/0 Нейроцитома
M9507/0 Пачиниева опухоль
M9510/3 Ретинобластома БДУ ( C69.2 )
M9511/3 Ретинобластома дифференцированная ( C69.2 )
M9512/3 Ретинобластома недифференцированная ( C69.2 )
M9520/3 Ольфакторная нейрогенная опухоль
M9521/3 Эстезионейроцитома ( C30.0 )
M9522/3 Эстезионейробластома ( C30.0 )
M9523/3 Эстезионейроэпителиома ( C30.0 )

M953 Менингиомы
M9530/0 Менингиома БДУ ( D32.- )
M9530/1 Менингиоматоз БДУ ( D42.- )
M9530/3 Менингиома злокачественная ( C70.- )
M9531/0 Менинготелиоматозная менингиома ( D32.- )
M9532/0 Фиброзная менингиома ( D32.- )
M9533/0 Псаммоматозная менингиома ( D32.- )
M9534/0 Ангиоматозная менингиома ( D32.- )
M9535/0 Гемангиобластическая менингиома ( D32.- )
M9536/0 Гемангиоперицитарная менингиома ( D32.- )
M9537/0 Переходная менингиома ( D32.- )
M9538/1 Папиллярная менингиома ( D42.- )
M9539/3 Менингеальный саркоматоз ( C70.- )

M954-M957 Опухоли нервных оболочек
M9540/0 Нейрофиброма БДУ
M9540/1 Нейрофиброматоз БДУ ( Q85.0 )
M9540/3 Нейрофибросаркома
M9541/0 Меланотическая нейрофиброма
M9550/0 Плексиформная нейрофиброма
M9560/0 Неврилеммома БДУ
M9560/1 Невриноматоз
M9560/3 Неврилеммома злокачественная
M9561/3 Тритонная опухоль злокачественная
M9562/0 Нейротекома
M9570/0 Неврома БДУ

M958 Зернистоклеточные опухоли и альвеолярная мягкотканная саркома
M9580/0 Зернистоклеточная опухоль БДУ
M9580/3 Зернистоклеточная опухоль злокачественная
M9581/3 Альвеолярная мягкотканная саркома


M959-M971 Лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома
M959 Злокачественные лимфомы БДУ или диффузные
M9590/3 Злокачественная лимфома БДУ ( C84.5 , C85.9 )
M9591/3 Злокачественная лимфома неходжкинская БДУ ( C85.9 )
M9592/3 Лимфосаркома БДУ ( C85.0 )
M9593/3 Ретикулосаркома БДУ ( C83.3 , C83.9 )
M9594/3 Микроглиома ( C85.7 )
M9595/3 Злокачественная лимфома диффузная БДУ ( C83.9 )

M965-M966 Болезнь Ходжкина
M9650/3 Болезнь Ходжкина БДУ ( C81.9 )
M9652/3 Болезнь Ходжкина смешанно-клеточная БДУ ( C81.2 )
M9653/3 Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным истощением БДУ ( C81.3 )
M9654/3 Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным истощением и диффузным фиброзом ( C81.3 )
M9655/3 Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным истощением, ретикулярная ( C81.3 )
M9657/3 Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным преобладанием БДУ ( C81.0 )
M9658/3 Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным преобладанием диффузная ( C81.0 )
M9659/3 Болезнь Ходжкина с лимфоцитарным преобладанием, нодулярная ( C81.0 )
M9660/3 Парагранулема Ходжкина БДУ ( C81.7 )
M9661/3 Гранулема Ходжкина ( C81.7 )
M9662/3 Саркома Ходжкина ( C81.7 )
M9663/3 Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом БДУ ( C81.1 )
M9664/3 Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом, клеточная фаза ( C81.1 )
M9665/3 Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом, лимфоцитарное преобладание ( C81.1 )
M9666/3 Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом, смешанноклеточная ( C81.1 )
M9667/3 Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом, лимфоцитарное истощение ( C81.1 )

M967-M968 Злокачественная лимфома диффузная или БДУ уточненного типа
M9670/3 Злокачественная лимфома мелкоклеточная лимфоцитарная БДУ ( C83.0 )
M9671/3 Злокачественная лимфома лимфоплазмоцитарная ( C83.8 )
M9672/3 Злокачественная лимфома из мелких клеток с расщепленными ядрами диффузная ( C83.1 )
M9673/3 Злокачественная лимфома лимфоцитарная умеренно дифференцированная диффузная ( C83.8 )
M9674/3 Злокачественная лимфома центроцитарная ( C83.8 )
M9675/3 Злокачественная лимфома смешанная мелко- и крупноклеточная диффузная ( C83.2 )
M9676/3 Злокачественная лимфома центробластно-центроцитарная диффузная ( C83.8 )
M9677/3 Злокачественный лимфоматозный полипоз ( C83.8 )
M9680/3 Злокачественная лимфома крупноклеточная диффузная БДУ ( C83.3 )
M9681/3 Злокачественная лимфома из крупных клеток с расщепленными ядрами диффузная ( C83.3 )
M9682/3 Злокачественная лимфома из крупных клеток с нерасщепленными ядрами диффузная ( C83.3 )
M9683/3 Злокачественная лимфома центробластная диффузная ( C83.8 )
M9684/3 Злокачественная лимфома иммунобластная БДУ ( C83.4 )
M9685/3 Злокачественная лимфома лимфобластная ( C83.5 )
M9686/3 Злокачественная лимфома из мелких клеток с нерасщепленными ядрами диффузная ( C83.0 , C83.6 )
M9687/3 Лимфома Беркитта БДУ ( C83.7 )

M969 Злокачественная лимфома фолликулярная или нодулярная с диффузными участками или без них
M9690/3 Злокачественная лимфома фолликулярная БДУ ( C82.9 )
M9691/3 Злокачественная лимфома смешанная из мелких клеток с расщепленными ядрами и крупных клеток фолликулярная ( C82.1 )
M9692/3 Злокачественная лимфома центробластно-центроцитарная фолликулярная ( C82.7 )
M9693/3 Злокачественная лимфома лимфоцитарная высокодифференцированная нодулярная ( C82.7 )
M9694/3 Злокачественная лимфома лимфоцитарная умеренно дифференцированная нодулярная ( C82.7 )
M9695/3 Злокачественная лимфома из мелких клеток с расщепленными ядрами фолликулярная ( C82.0 )
M9696/3 Злокачественная лимфома лимфоцитарная слабодифференцированная нодулярная ( C82.7 )
M9697/3 Злокачественная лимфома центробластная фолликулярная ( C82.7 )
M9698/3 Злокачественная лимфома крупноклеточная фолликулярная БДУ ( C82.2 )

M970 Уточненные кожные и периферические Т-клеточные лимфомы
M9700/3 Грибовидный микоз ( C84.0 )
M9701/3 Болезнь Сезари ( C84.1 )
M9702/3 Периферическая Т-клеточная лимфома БДУ ( C84.4 )
M9703/3 Лимфома Т-зоны ( C84.2 )
M9704/3 Лимфоэпителиоидная лимфома ( C84.3 )
M9705/3 Периферическая Т-клеточная лимфома АИЛД (ангиоиммунобластная лимфоаденопатия с диспротеинемией) ( C84.4 )
M9706/3 Периферическая Т-клеточная лимфома плеоморфномелкоклеточная ( C84.4 )
M9707/3 Периферическая Т-клеточная лимфома плеоморфносредне- и крупноклеточная ( C84.4 )
M9709/3 Кожная лимфома ( C84.5 )

M971 Другие уточненные неходжкинские лимфомы
M9711/3 Моноцитоидная В-клеточная лимфома ( C85.7 )
M9712/3 Ангиоэндотелиоматоз ( C85.7 )
M9713/3 Ангиоцентрическая Т-клеточная лимфома ( C84.5 )
M9714/3 Крупноклеточная (Ki-l+) лимфома ( C85.7 )

M972 Другие лимфоретикулярные новообразования
M9720/3 Злокачественный гистиоцитоз ( C96.1 )
M9722/3 Болезнь Леттерера-Сиве ( C96.0 )
M9723/3 Истинная гистиоцитарная лимфома ( C96.3 )

M973 Плазмоклеточные опухоли
M9731/3 Плазмоцитома БДУ ( C90.2 )
M9732/3 Множественная миелома ( C90.0 )

M974 Тучноклеточные опухоли
M9740/1 Мастоцитома БДУ ( D47.0 )
M9740/3 Тучноклеточная саркома ( C96.2 )
M9741/3 Злокачественный мастоцитоз ( C96.2 )

M976 Иммунопролиферативные заболевания
M9760/3 Иммунопролиферативная болезнь БДУ ( C88.9 )
M9761/3 Макроглобулинемия Вальденстрема ( C88.0 )
M9762/3 Болезнь альфа-тяжелых цепей ( C88.1 )
M9763/3 Болезнь гамма-тяжелых цепей ( C88.2 )
M9764/3 Иммунопролиферативная болезнь тонкого кишечника ( C88.3 )
M9765/1 Моноклональная гаммапатия ( D47.2 )
M9766/1 Ангиоцентрическое иммунопролиферативное поражение ( D47.7 )
M9767/1 Ангиоиммунобластная лимфаденопатия ( D47.7 )
M9768/1 Т-гамма лимфопролиферативная болезнь ( D47.7 )

M980-M994 Лейкозы
M980 Лейкозы БДУ
M9800/3 Лейкозы БДУ ( C95.9 )
M9801/3 Острый лейкоз БДУ ( C95.0 )
M9802/3 Подострый лейкоз БДУ ( C95.2 )
M9803/3 Хронический лейкоз БДУ ( C95.1 )
M9804/3 Алейкемический лейкоз БДУ ( C95.7 )

M982 Лимфоидные лейкозы
M9820/3 Лимфоидный лейкоз БДУ ( C91.9 )
M9821/3 Острый лимфобластный лейкоз БДУ ( C91.0 )
M9822/3 Подострый лимфолейкоз ( C91.2 )
M9823/3 Хронический лимфоцитарный лейкоз ( C91.1 )
M9824/3 Алейкемический лимфолейкоз ( C91.7 )
M9825/3 Пролимфоцитарный лейкоз ( C91.3 )
M9826/3 Лейкоз из клеток Беркитта ( C91.7 )
M9827/3 Т-клеточный лейкоз/лимфома у взрослых ( C91.5 )

M983 Плазмоклеточный лейкоз
M9830/3 Плазмоклеточный лейкоз ( C90.1 )

M984 Эритролейкоз
M9840/3 Эритролейкоз ( C94.0 )
M9841/3 Острая эритремия ( C94.0 )
M9842/3 Хроническая эритремия ( C94.1 )

M985 Лимфосаркомоклеточный лейкоз
M9850/3 Лимфосаркомоклеточный лейкоз ( C94.7 )

M986 Миелоидные (гранулоцитарные) лейкозы
M9860/3 Миелоидный лейкоз БДУ ( C92.9 )
M9861/3 Острый миелоидный лейкоз ( C92.0 )
M9862/3 Подострый миелоидный лейкоз ( C92.2 )
M9863/3 Хронический миелоидный лейкоз ( C92.1 )
M9864/3 Алейкемический миелоидный лейкоз ( C92.7 )
M9866/3 Острый промиелоцитарный лейкоз ( C92.4 )
M9867/3 Острый миеломоноцитарный лейкоз ( C92.5 )
M9868/3 Хронический миеломоноцитарный лейкоз ( C92.7 )

M987 Базофильный лейкоз
M9870/3 Базофильный лейкоз ( C92.- )

M988 Эозинофильный лейкоз
M9880/3 Эозинофильный лейкоз ( C92.- )

M989 Моноцитарные лейкозы
M9890/3 Моноцитарный лейкоз БДУ ( C93.9 )
M9891/3 Острый моноцитарный лейкоз ( C93.0 )
M9892/3 Подострый моноцитарный лейкоз ( C93.2 )
M9893/3 Хронический моноцитарный лейкоз ( C93.1 )
M9894/3 Алейкемический моноцитарный лейкоз ( C93.7 )

M990-M994 Другие лейкозы
M9900/3 Тучноклеточный лейкоз ( C94.3 )
M9910/3 Острый мегакариобластный лейкоз ( C94.2 )
M9930/3 Миелоидная саркома ( C92.3 )
M9931/3 Острый панмиелоз ( C94.4 )
M9932/3 Острый миелофиброз ( C94.5 )
M9940/3 Волосатоклеточный лейкоз ( C91.4 )
M9941/3 Лейкемический ретикулоэндотелиоз ( C91.4 )

M995-M997 Разные миелопролиферативные и лимфопролиферативные болезни
M9950/1 Истинная полицитемия ( D45 )
M9960/1 Хроническое миелопролиферативная болезнь ( D47.1 )
M9961/1 Миелосклероз с миелоидной метаплазией ( D47.1 )
M9962/1 Идиопатическая тромбоцитемия ( D47.3 )
M9970/1 Лимфопролиферативная болезнь БДУ ( D47.9 )

M998 Миелодиспластический синдром
M9980/1 Рефрактерная анемия БДУ ( D46.4 )
M9981/1 Рефрактерная анемия без сидеробластов ( D46.0 )
M9982/1 Рефрактерная анемия с сидеробластами ( D46.1 )
M9983/1 Рефрактерная анемия с избытком бластов ( D46.2 )
M9984/1 Рефрактерная анемия с избытком бластов с трансформацией ( D46.3 )
M9989/1 Миелодиспластический синдром БДУ ( D46.9 )

ค้นหาใน MKB-10

ค้นหาตามข้อความ:

ค้นหาตามรหัส ICD 10:

การ ค้นหา ตัวอักษร

ในรัสเซียการ จัดประเภทโรคระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 ( ICD-10 ) ได้รับการรับรองเป็นเอกสารเชิงบรรทัดฐานเดียวเพื่อพิจารณาถึงอุบัติการณ์สาเหตุของประชากรในการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ของทุกแผนกสาเหตุของการเสียชีวิต

ICD-10 ได้รับการ แนะนำให้รู้จักกับการดูแลสุขภาพทั่วทั้ง RF ในปี 2542 ตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียที่ 27.05.97 №170

การเปิดตัวการแก้ไขใหม่ ( ICD-11 ) มีการวางแผนในปีพ. ศ. 2560